Phân biệt chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68 và 116

Do tình hình COVID-19 ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều đối tượng, trong đó có người lao động. Do đó, chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116 để hỗ trợ đối tượng này. Vậy trợ cấp cho người lao động theo hai Nghị quyết này có gì khác nhau?

Chính phủ lần lượt ban hành hai Nghị quyết hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 và Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24.9.2021. Tuy nhiên, các chính sách và đối tượng áp dụng của hai Nghị quyết này lại không giống nhau.

Chính sách và đối tượng áp dụng của Nghị quyết

Chính sách và đối tượng áp dụng của Nghị quyết

Như vậy, điểm khác biệt rõ ràng giữa hai Nghị quyết này là Nghị quyết 116 áp dụng với người lao động đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng chưa nhận còn Nghị quyết 68 áp dụng với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc lao động tự do cùng điều kiện cụ thể của từng đối tượng.

 Theo Báo Lao động

Trả lời

Các trường bắt buộc được đánh dấu*