TẬP ĐOÀN KAXIM

TẬP ĐOÀN KAXIM

TẬP ĐOÀN KAXIM
  • Địa chỉ: Tầng 5, VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân.
  • Email: hapx.vhr@gmail.com

Vị trí tuyển