iEIT

iEIT

VIỆN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (IEIT) TUYỂN CTV ĐÀO TẠO
  • Hotline: 0909111485
  • Địa chỉ: Đại học Ngoại thương Hà Nội
  • Email: halt.ieit@ftu.edu.vn
  • https://ieit.vn/

Chi tiết công ty

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

–  Nghiên cứu các vấn đề về kinh tế và thương mại quốc tế.

–  Tổ chức đào tạo và tư vấn theo nhu cầu của doanh nghiệp.

–  Tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học trong nước và quốc tế.

–  Đấu thầu, phối hợp và triển khai các dựa án nghiên cứu trong và ngoài nước.

–  Phát hành các ấn phẩm khoa học phục vụ học tập, nghiên cứu và kinh doanh.

–  Nối kết trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp thông qua Câu lạc bộ doanh nhân: F-SME.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Sáng tạo, chuyên nghiệp và hiệu quả

SLOGAN: Kiến tạo tri thức – cộng hưởng giá trị

CÁC SẢN PHẨM CỦA VIỆN
Hiện nay, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế – trường Đại học Ngoại thương (iEIT) đang cung cấp các nhóm sản phẩm, dịch vụ chính:

–  Công trình nghiên cứu khoa học các cấp: Trường, Bộ, Nhà nước.

–  Công trình nghiên cứu theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và các tổ chức.

–  Báo cáo thường niên về KT & TMQT.

–  Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế.

–  Báo cáo chuyên đề, báo cáo về chỉ số hấp dẫn thị trường thương mại quốc tế.

–  Các chương trình đào tạo nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp

–  Chương trình tư vấn về quản trị doanh nghiệp

–  Chương trình hỗ trợ tuyển dụng.

–  Dịch vụ nghiên cứu thị trường.