Dịch vụ hỗ trợ

Dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng

Tiếp cận và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

1. Đăng tin tuyển dụng dễ dàng

Doanh nghiệp dễ dàng đăng thông tin tuyển dụng lên website với thao tác đơn giản và giao diện trực quan, chuyên nghiệp. Tiết kiệm thời gian tuyển dụng

2. Quản lý hồ sơ ứng viên thuận tiện

Theo dõi, quản lý danh sách hồ sơ ứng viên ứng tuyển theo từng việc làm đã đăng. Gửi email trực tiếp cho ứng viên ngay trên hệ thống.

3. Tìm kiếm ứng viên phù hợp nhất

Tiếp cận hiệu quả nhiều nguồn ứng viên tiềm năng và đa dạng ngành nghề, doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm ứng viên phù hợp nhất.

Let's we

Work together!